Utbildning

Programområdet för utbildning omfattar huvudprocesserna för utbildningsområdet.

Programområdet ska stödja Göteborgs stads vision om en kunskaps- och utbildningsstad i en ledande position i ett internationellt perspektiv. I självklart centrum står lärandeprocesser hos barn, elever och studerande. En avgörande faktor för att alla skolor och förskolor ska närma sig visionen är medveten och kraftfull användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för lärande i skolan. Utöver det bygger programområdet på den gemensamma målsättningen:

Vi väcker lust att lära.
Vi ger barn och unga kunskap och förmåga att påverka samhället.
Vi ger barn och unga möjlighet att förverkliga drömmar.

För att förverkliga visionen om en utbildningsstad i världsklass ska följande strategiska områden prioriteras: modern lärmiljö, omformade processer och strukturer, sammankopplade och nätverkande lärare, möjliggörande infrastruktur, utvecklade digitala lärresurser, utvecklat kvalitetsarbete och offensivt ledarskap.

Aktiviteter 2015

Samverkanstjänster utbildning

Samverkanstjänster som dokumenthantering, e-learning, socialt intranät Om aktiviteten: Utbildningsområdets behov av samverkanstjänster delas med andra verksamhetsområden och kommer att diskuteras och kravställas utifrån ett ”helastadenperspektiv”. En verksamhetsnära... läs mer

Utredning Pedagog Göteborg

Om aktiviteten: Sektorchefer inom utbildningsområdet har gett Center för Skolutveckling i Göteborgs Stad i uppdrag att göra en förstudie kring pedagogers och skolledares behov av en pedagogsajt för inspiration, lärande exempel och kollegialt erfarenhetsutbyte.... läs mer

Aktiviteter 2016

Nätverkande lärare

Om aktiviteten Nätverkande lärare handlar om pedagogers och skolledares behov av en pedagogsajt för inspiration, lärande exempel och kollegialt erfarenhetsutbyte. Under 2015 gjordes en förstudie kring nätverkande lärare – Pedagog Göteborg. Under 2016 är det... läs mer

Samverkanstjänster utbildning

Samverkanstjänster som dokumenthantering, e-learning, socialt intranät Om aktiviteten Utbildningsområdets behov av samverkanstjänster delas med andra verksamhetsområden och kommer att diskuteras och kravställas utifrån ett ”helastadenperspektiv”. En verksamhetsnära... läs mer

BVC journaler

Om aktiviteten Förstudie. Hantering av BVC-journaler över huvudmannagränser (mellan myndigheter). Bidrar till en enklare och mer kvalitetssäker administration i samband med att elevhälsan tar över sex-åringarna från BVC. En digital hantering av journaler som ska... läs mer

Göteborgskällan

Om aktiviteten Göteborgskällan är ett sätt att göra historiskt material tillgängligt på nätet. Vår stads kulturarv är utspritt på flera institutioner. Detta gör att det tar tid att leta fram lämpligt material om man som lärare vill att eleverna ska ta del av det... läs mer

Använda klientoberoende utrustning

Om aktiviteten Implementering av generell plattform för mobilt arbetssätt. En mobil arbetsplats för hemsjukvård produktionssattes under första halvåret 2015 som en första del av mobila arbetssätt. Detta kommer under de närmaste åren att breddas till att omfatta flera... läs mer

Digitala lärresurser

Om aktiviteten Stödprocess för hantering och finansiering av digitala lärresurser. Målet är att skapa en säker, effektiv och ekonomisk hantering av pedagogiska licenser samt att öka tillgänglighet och användbarhet för användarna. Kontaktperson Ylva Bergstedt,... läs mer

Utredning molntjänster

Om aktiviteten En övergripande strategi för Göteborgs Stad kring molntjänster. Stadens verksamheter har behov av att kunna nå och dela dokument/information oberoende av tid och plats. I samband med strategiarbetet har piloter genomförts. Molntjänsten GAFE (Google Apps... läs mer

E-tjänster förskola

Om aktiviteten Utveckling av e-tjänster inom förskolan; ansökan, schema, köhantering, inkomstredovisning. För att ge bättre service åt göteborgarna och mer effektiv handläggning behövs ett antal e-tjänster kopplade till förskoleverksamheten. Göteborgs Stad står inför... läs mer

Aktiviteter 2017

Samverkanstjänster utbildning

Samverkanstjänster som dokumenthantering, e-learning, socialt intranät Om aktiviteten Utbildningsområdets behov av samverkanstjänster delas med andra verksamhetsområden och kommer att diskuteras och kravställas utifrån ett ”helastadenperspektiv”. En verksamhetsnära... läs mer

Göteborgskällan

Om aktiviteten Göteborgskällan är ett sätt att göra historiskt material tillgängligt på nätet. Vår stads kulturarv är utspritt på flera institutioner. Detta gör att det tar tid att leta fram lämpligt material om man som lärare vill att eleverna ska ta del av det... läs mer