Om Digitala Göteborg

Digitala Göteborg är Göteborgs Stads webbplats för att kommunicera program och handlingsplan för e-samhälle 2015-2020. Här finner du information om de insatser som Göteborgs Stad arbetar med för att främja stadens digitalisering.

Målsättningen med Göteborgs Stads digitala utveckling är att den digitala servicen ska vara så enkel, öppen och effektiv att den är det naturliga förstahandsvalet.

Digitaliseringen ska bidra till en utvecklad service genom att skapa en:

  • Enklare vardag för boende, besökare och företag
  • Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
  • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten