Samhällsbyggnad, trafik och miljö

Området Samhällsbyggnad, trafik och miljö inkluderar fem målområden:

  1. Bättre medborgardialog vid stadsutveckling
  2. Effektivare interna processer för stadsutveckling
  3. Högre grad av samutnyttjande av tekniska lösningar i staden
  4. Öppna data för att stödja innovation och medborgarservice
  5. E-service till medborgare och mellan aktörer inom stadsutvecklingsområdet

Målsättningen är att bidra till budskapet ”En hållbar stad öppen för världen” för att stödja e-samhällets övergripande målsättning enkel, öppen och effektiv digital service.

Stadsutveckling är en process som innebär tät dialog med medborgaren. Ärenden följer en tydlig arbetsgång men kompliceras ofta av att flera förvaltningar berörs. Det finns goda möjligheter att förenkla genom att tydligare utgå från medborgarens perspektiv i ärendeprocessen.

Digital teknik gör det möjligt att hålla reda på vem inom staden som ska ha vilken information, se till att ärenden genomförs i rätt ordning och att bevaka när ett ärendesteg är klart och att initiera nästa. Tekniken gör det också möjligt att se till att uppgifter bara behöver lämnas in en gång. En utmaning handlar om att arbeta bort skarvarna inom staden. De enskilda initiativen inom området är viktiga var för sig, men den stora nyttan uppstår när de samverkar till en helhet.

Aktiviteter 2015

Aktiviteter 2016

Aktiviteter 2017

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.