Näringsliv och arbete

Programområdet näringsliv och arbete omfattar kommunens information och service till företag, arbetsgivare och arbetstagare i Göteborg.

Digitaliseringen ska bidra till den övergripande målsättningen att det ska vara enkelt att starta och driva företag i staden och regionen. Det ska finnas en öppen, attraktiv och väl fungerande arbetsmarknad och staden ska aktivt arbeta med att utjämna sociala klyftor genom stöd till utsatta grupper med hjälp av effektiva verktyg. Det finns goda möjligheter att bidra till ett starkare och bättre företagsklimat i Göteborg med hjälp av digital teknik. En utmaning handlar om att skapa tydligare företagarfokus och erbjuda och skapa vetskap om utbudet av information och service på ett samlat och enkelt sätt. Utvecklingen framåt ställer höga krav på samverkan med andra myndigheter, Business Region Göteborg och inom staden för att utbyta erfarenheter, skapa gemensamma arbetssätt och återanvändbara lösningar.

Det pågår flera aktiviteter inom området för att förbättra stadens service och information till företag, arbetsgivare och arbetstagare, bland annat utveckling av e-tjänster som ska bidra till att förenkla vardagen.

Nedan finns några aktiviteter i handlingsplanen för e-samhälle.

Foto: Lindholmen Science Park

Aktiviteter 2015

Aktiviteter 2016

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Aktiviteter 2017

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.