Ledning och samordning

I stort sett alla aktiviteter för nå målet med e-samhället har en aspekt av ledning och samordning. I handlingsplanen för e-samhället handlar det om att etablera förutsättningar för att leda, samordna och följa upp den digitala utvecklingen och att realisera den förväntade nyttan.

De övergripande målen för insatsområdet är att:

  • Utveckling av e-förvaltning ses som ett viktigt led i att nå högt uppsatta samhällsmål och är därför prioriterat i stadens ledning. Samverkansstrukturer som driver på en kostnadseffektiv och god utveckling är etablerade på alla nivåer inom olika verksamheter.
  • Digitaliseringen initieras i första hand där det skapar mest värde för användaren. När användningen av de digitala tjänsterna ökar, skapar det en drivkraft för utveckling och att använda befintliga resurser mer effektivt.

Det finns goda möjligheter att etablera en effektiv ledning och samordning för den digitala utvecklingen. Förvaltningarna för konsument- och medborgarservice och intraservice i Göteborgs Stad har nya uppdrag med fokus på extern och intern service. Det finns riktlinjer under införande för kommungemensamma interna tjänster som kommer att underlätta med tydliga principer för ledning och styrning. En utmaning är att den digitala utvecklingen kommer att leda till förändrade arbetssätt och organisering i stadens verksamheter.

Aktiviteter 2015

Aktiviteter 2016

Nyttorealisering

Om aktiviteten Test och vidareutveckling av stadens nyttorealiseringsmodell/arbetssätt för nyttorealisering. Göteborgs Stad implementerar e-delegationens vägledning för nyttorealisering. Kontaktperson Gunilla Åkerström, projektledare.... läs mer

Aktiviteter 2017

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.