Kultur och Fritid

Inom programområdet för kultur och fritid ingår huvudprocessen för att utföra och främja kultur- och fritidsaktiviteter i Göteborgs stad.

Programområdet bidrar till den övergripande målsättningen:

  • Göteborg är staden som ger alla möjlighet att delta i kulturlivet. Här kan alla – barn, unga, äldre och familjer – hitta vägen till fritids- och kulturaktiviteter, upplevelser och evenemang, samt få tillgång till service och stöd. Genom ett brett utbud och tillgång till konst och kulturliv formas en attraktiv stad – av och för människor från hela världen.

Med hjälp av digitala tjänster är det möjligt att visa vägen till aktiviteter, upplevelser och evenemang. Den digitala tekniken kan också bidra till att öka tillgången till service och stöd. När tekniken fungerar som bäst underlättar den i människornas vardag och är tillgänglig oberoende av tid och plats. En utmaning är att anpassa de digitala tjänsterna till målgrupper med olika förväntningar och vana att använda tekniken.

Aktiviteter 2015

Aktiviteter 2016

SkolmatSverige

Om aktiviteten Samordning och implementering av det nätbaserade verktyget SkolmatSverige. Det finns ett kostnadsfritt befintligt nätbaserat verktyg som hjälper grundskolor och kommuner att utvärdera, dokumentera och utveckla kvaliteten på sina skolmåltider utifrån ett... läs mer

Biblioteken som digital arena

Om aktiviteten Förstudie om utveckling av biblioteken som digital arena och publik plattform med medborgarkort, e-vecka, samhällsorientering för nyanlända och utbildning för digital delaktighet. Folkbiblioteken i Göteborg är tillsammans stadens mest besökta... läs mer

Aktiviteter 2017

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.