Infrastruktur och informationssäkerhet

Området inkluderar teknisk infrastruktur och säkerhet som säkerställer informationens riktighet, sekretess och tillgänglighet.

Infrastruktur och informationssäkerhet ska skapa förutsättningar och bidra till de övergripande målen med programmet. Informationssäkerheten ska vara på en nivå i förhållande till hur viktig informationen är att skydda.

Den tekniska infrastrukturen behöver vara en möjliggörare och kontinuerligt tillgodose nya och växande krav på mobilitet, skalbarhet, tillgänglighet och förmågan att utbyta information mellan system på en teknisk nivå. Den snabba tekniska utvecklingen i omvärlden skapar ständigt nya möjligheter som går att ta tillvara i staden.

Aktiviteter 2015

Aktiviteter 2016

Aktiviteter 2017

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.