Informationsstruktur
och begrepp

Området förenklar och skapar förutsättningar för andra områden och omfattar begrepp, definitioner och informationsstrukturer som används i digitala tjänster och bakomliggande infrastruktur. Informationen är en grundläggande förutsättning för kunskap och för att kunna fatta välgrundade beslut.

Gemensamma begrepp och termer ska vara definierade, strukturerade och användas i de verksamheter där de behövs. Informationen som finns i stadens verksamheter ska vara enkel att hitta och att använda.

Arbetet med att skapa enhetliga strukturer och begrepp kan vara ett omfattande och tidskrävande arbete. Genom att genomföra arbetet där det skapar störst nytta först är det möjligt att hantera informationen på ett återanvändbart, säkert och kostnadseffektivt sätt från att informationen skapas tills den återanvänds, förädlas och arkiveras.

Aktiviteter 2015

Öppna data

Om aktiviteten: Göteborgs stad följer PSI-direktivet som beslutats i EU. PSI-direktivet ska göra det lättare att få tag på offentlig data som kan vidarenyttjas av våra boende, besökare och företag. Genom att tillgängligöra data kan utvecklare skapa tjänster som ger... läs mer

Aktiviteter 2016

E-arkiv

Om aktiviteten E-arkiv är en tjänst för elektroniskt bevarande och hantering av digital information. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har upphandlat ett ramavtal för e-arkiv som kommuner, landsting och regioner samt kommunala bolag kan avropa ifrån. Göteborgs... läs mer

Öppna data

Om aktiviteten Göteborgs stad följer PSI-direktivet som beslutats i EU. PSI-direktivet ska göra det lättare att få tag på offentlig data som kan vidarenyttjas av våra boende, besökare och företag. Genom att tillgängligöra data kan utvecklare skapa tjänster som ger... läs mer

Aktiviteter 2017

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.