Demokrati och delaktighet

Området demokrati och delaktighet, även kallat e-demokrati, omfattar digitala tjänster för att förbättra kommunikationen mellan medborgare, politiker och myndigheter. I området ingår även metoder för att sprida information, kommunicera och skapa delaktighet i samhällets beslutsprocesser med hjälp av digital teknik.

Den övergripande målsättningen är att fördjupa demokratin och bidra till ett socialt hållbart samhälle. Syftet är att vitalisera demokratin genom att göra det möjligt för människor att bli mer delaktiga i det politiska arbetet. Den digitala tekniken gör att medborgarna kan vara med och påverka innan politikerna fattar besluten. Det finns goda möjligheter att fördjupa demokratin med hjälp av digital teknik. Allt fler i samhället vill vara med och delta på sina villkor. Med hjälp av digital teknik är det möjligt att påverka oberoende av tid och plats. Den digitala tekniken kan leda till att intresset ökar för viktiga samhällsfrågor. En utmaning handlar om att sammanföra dialog och delaktighet med stadens interna styrning och verksamhetsutveckling. En annan utmaning är att göra de digitala tjänsterna enkla och intuitiva så att så många som möjligt använder dem.

Det pågår flera aktiviteter i Göteborg för att som har beslutats av kommunfullmäktige den 24 april 2014 och processerna är påbörjade:

  • Göteborgs Stad ska använda E-förslag
  • En särskild webbsida för delaktighet i Göteborg ska tas fram
  • Medborgarpaneler både lokalt och centralt
  • goteborg.se ska utvecklas för att stödja medborgerligt deltagande.

Nedan ser du vilka aktiviteter som finns med i handlingsplanen för e-samhället.

Aktiviteter 2015

Sök politiker

Om aktiviteten: Nytt webbgränssnitt (ny design och interaktion) för att söka politiker och förtroendeuppdrag. Syftet är att förbättra möjligheten att kontakta politiker. Kontaktperson för aktiviteten: Anette Hermansson, Utvecklingsledare Konsument och medborgarservice... läs mer

Chatt och forum

Om aktiviteten: En chatt och ett forum med syftet att förbättra kontakten mellan medborgare och politiker. Kontaktperson för aktiviteten: Maria Holmgren, verksamhetschef Konsument och medborgarservice maria.holmgren@kom.goteborg.se Tidplan: Chatt lansering under 2015.... läs mer

Aktiviteter 2016

Utreda fritt WiFi

Om aktiviteten Stadsledningskontoret har i uppdrag att inom ramen för projekt e-samhälle utreda införandet av fri tillgång till internet via WiFi i centrala Göteborg och på lokala torg och mötesplatser i stadsdelarna. Kontaktperson Ronald Caous, tf... läs mer

Aktiviteter 2017

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.