Göteborgs Stad får egen videoplattform

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en videostrategi för Göteborgs Stad samt förberedelser inför upphandling av en molnbaserad videoplattform. Tanken är att videoplattformen ska vara i drift innan sommaren och testas under ett och ett halvt år. – Idag ligger...

Visionen för e-hälsoarbetet: Bäst i världen 2025

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har enats om en vision som omfattar arbetet med att bättre använda digitaliseringens möjligheter i såväl hälso- och sjukvården som socialtjänstens olika delar. Kärnan i visionen är att år 2025 ska Sverige vara bäst...

Fritt WiFi på utvalda platser i staden

Kommunfullmäktige har lagt ett uppdrag till stadsledningskontoret att inom ramen för program för e-samhälle utreda införande av fri tillgång till WiFi i centrala Göteborg och på lokala torg och mötesplatser i stadsdelarna. Test kommer att genomföras på utvalda platser...

På gång 2016

Under 2016 pågår ett flertal aktiviteter i handlingsplanen för e-samhället. Kommunfullmäktige har prioriterat digitaliseringen inom områdena äldre, utbildning och åtgärder som stärker demokratin. Niclas Bengtsson, verksamhetschef på Konsument och medborgarservice ger...