Utveckling av mobila arbetssätt i staden

För att använda digitaliseringens möjligheter och ge förutsättningar för att kunna jobba tryggt och säkert med tillgång till information där man befinner sig, arbetar staden med att utveckla mobilt arbetssätt för olika verksamheter. Projekt mobilt arbetssätt startade...

Budget för handlingsplan 2016

Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober om att godkänna förslaget till fördelning av de kommuncentralt avsatta medlen som ska finansiera aktiviteterna i handlingsplanen för e-samhälle 2016. I Göteborgs Stads budget för 2016 som kommunfullmäktige antog den 15 juni,...

Göteborg är nominerad till Sveriges IT kommun

Göteborgs Stad är en av fem kommuner som är nominerade till årets IT-kommun 2015. Vinnaren koras på Kvalitetsmässans invigningsgala den 3 november. Till grund för bedömningen ligger en egenbeskrivning där man redovisar hur långt kommunen har kommit med att ta till...

Projektrapport del 1

Ta del av projekt e-samhälles första rapport om arbetet framtagning av program och handlingsplan för e-samhälle. Göteborgs väg mot e-samhället_projektrapport...

Ny e-tjänst gör det enklare att ansöka om äldreboende

Nu kan göteborgarna ansöka till äldreboende direkt på webben. E-tjänsten är den första inom välfärdsområdet som är kopplad till stadens verksamhetssystem. Göteborgs Stad satsar på digitalisering för att utveckla servicen och bidra till en enklare vardag för boende,...