Digitala Göteborg – webbplats om e-samhället

Projekt e-samhälle har tagit fram en webbplats för att kommunicera program och handlingsplan för e-samhälle. Webbplatsen är till för de som är berörda av och/eller intresserade av stadens digitala utveckling och de aktiviteter som genomförs för att främja stadens...

Film om digitalisering

Projekt e-samhälle har tagit fram en film om digitalisering. Syftet med filmen är att visualisera digitaliseringens möjligheter genom att visa goda exempel i staden där digitalisering bidrar till nytta för boende, besökare och företag. Filmen visar några exempel i...

Följ oss på Twitter

Följ oss på Twitter för att få information om aktuella frågor. Använd gärna hashtag #gbgesam när du kommunicerar något som berör digitalisering i sociala medier. Twitternamn: @gbgesam (Digitala Göteborg)...