Öppna data

Om aktiviteten: Göteborgs stad följer PSI-direktivet som beslutats i EU. PSI-direktivet ska göra det lättare att få tag på offentlig data som kan vidarenyttjas av våra boende, besökare och företag. Genom att tillgängligöra data kan utvecklare skapa tjänster som ger...