Samverkanstjänster utbildning

Samverkanstjänster som dokumenthantering, e-learning, socialt intranät Om aktiviteten: Utbildningsområdets behov av samverkanstjänster delas med andra verksamhetsområden och kommer att diskuteras och kravställas utifrån ett ”helastadenperspektiv”. En verksamhetsnära...

Utredning Pedagog Göteborg

Om aktiviteten: Sektorchefer inom utbildningsområdet har gett Center för Skolutveckling i Göteborgs Stad i uppdrag att göra en förstudie kring pedagogers och skolledares behov av en pedagogsajt för inspiration, lärande exempel och kollegialt erfarenhetsutbyte....

Mina ärenden

Om aktiviteten: Ger möjlighet för en enskilde att via e-tjänst ”Mina Ärenden” ta del av information om aktuellt ärende, ärendets status, beslut och eventuella insatser, t ex utbetalningar. Syfte: Att öka transparensen i handläggningen för den enskilde samt ökad...