Mina ärenden (ärendeöversikt)

Om aktiviteten Ger möjlighet för den enskilde att via e-tjänst ”Mina Ärenden” ta del av information om aktuellt ärende, ärendets status, beslut och eventuella insatser, t ex utbetalningar. Syftet är att öka transparensen i handläggningen för den enskilde samt ökad...

Ansökan om försörjningsstöd

Om aktiviteten E-tjänst för ansökan och återansökan om försörjningsstöd som är integrerad med verksamhetssystemet Treserva. En förstudie har gjorts som visar att det finns stora nyttor både för göteborgarna och verksamheterna med digitala lösningar. Volymen av...