Mina ärenden

Om aktiviteten: Ger möjlighet för en enskilde att via e-tjänst ”Mina Ärenden” ta del av information om aktuellt ärende, ärendets status, beslut och eventuella insatser, t ex utbetalningar. Syfte: Att öka transparensen i handläggningen för den enskilde samt ökad...

Ansökan om försörjningsstöd

E-tjänst för ansökan och återansökan om försörjningsstöd som är integrerad med verksamhetssystemet Treserva. En förstudie har gjorts som visar att det finns stora nyttor både för göteborgarna och verksamheterna med digitala lösningar. Volymen av ansökningar om...