Nätverkande lärare

Om aktiviteten Nätverkande lärare handlar om pedagogers och skolledares behov av en pedagogsajt för inspiration, lärande exempel och kollegialt erfarenhetsutbyte. Under 2015 gjordes en förstudie kring nätverkande lärare – Pedagog Göteborg. Under 2016 är det...

Samverkanstjänster utbildning

Samverkanstjänster som dokumenthantering, e-learning, socialt intranät Om aktiviteten Utbildningsområdets behov av samverkanstjänster delas med andra verksamhetsområden och kommer att diskuteras och kravställas utifrån ett ”helastadenperspektiv”. En verksamhetsnära...

BVC journaler

Om aktiviteten Förstudie. Hantering av BVC-journaler över huvudmannagränser (mellan myndigheter). Bidrar till en enklare och mer kvalitetssäker administration i samband med att elevhälsan tar över sex-åringarna från BVC. En digital hantering av journaler som ska...

Göteborgskällan

Om aktiviteten Göteborgskällan är ett sätt att göra historiskt material tillgängligt på nätet. Vår stads kulturarv är utspritt på flera institutioner. Detta gör att det tar tid att leta fram lämpligt material om man som lärare vill att eleverna ska ta del av det...

Använda klientoberoende utrustning

Om aktiviteten Implementering av generell plattform för mobilt arbetssätt. En mobil arbetsplats för hemsjukvård produktionssattes under första halvåret 2015 som en första del av mobila arbetssätt. Detta kommer under de närmaste åren att breddas till att omfatta flera...

Digitala lärresurser

Om aktiviteten Stödprocess för hantering och finansiering av digitala lärresurser. Målet är att skapa en säker, effektiv och ekonomisk hantering av pedagogiska licenser samt att öka tillgänglighet och användbarhet för användarna. Kontaktperson Ylva Bergstedt,...