Nyttorealisering

Om aktiviteten Test och vidareutveckling av stadens nyttorealiseringsmodell/arbetssätt för nyttorealisering. Göteborgs Stad implementerar e-delegationens vägledning för nyttorealisering. Kontaktperson Gunilla Åkerström, projektledare....