SkolmatSverige

Om aktiviteten Samordning och implementering av det nätbaserade verktyget SkolmatSverige. Det finns ett kostnadsfritt befintligt nätbaserat verktyg som hjälper grundskolor och kommuner att utvärdera, dokumentera och utveckla kvaliteten på sina skolmåltider utifrån ett...

Biblioteken som digital arena

Om aktiviteten Förstudie om utveckling av biblioteken som digital arena och publik plattform med medborgarkort, e-vecka, samhällsorientering för nyanlända och utbildning för digital delaktighet. Folkbiblioteken i Göteborg är tillsammans stadens mest besökta...