E-arkiv

Om aktiviteten E-arkiv är en tjänst för elektroniskt bevarande och hantering av digital information. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har upphandlat ett ramavtal för e-arkiv som kommuner, landsting och regioner samt kommunala bolag kan avropa ifrån. Göteborgs...

Öppna data

Om aktiviteten Göteborgs stad följer PSI-direktivet som beslutats i EU. PSI-direktivet ska göra det lättare att få tag på offentlig data som kan vidarenyttjas av våra boende, besökare och företag. Genom att tillgängligöra data kan utvecklare skapa tjänster som ger...