Utreda fritt WiFi

Om aktiviteten Stadsledningskontoret har i uppdrag att inom ramen för projekt e-samhälle utreda införandet av fri tillgång till internet via WiFi i centrala Göteborg och på lokala torg och mötesplatser i stadsdelarna. Kontaktperson Ronald Caous, tf...