Om aktiviteten
Utredning kring behov av stöd vid upphandling och införskaffande av IT. Ingår i grunduppdrag för Intraservice, stadens interna service och tjänsteleverantör.

Kontaktperson
Odette Escobar odette.escobar@intraservice.goteborg.se

Tidplan
2015/2016