Om aktiviteten:
Utredning av behov och stöd kring juridik i tillämpning av IT lösningar. Ingår i grunduppdrag för Intraservice, stadens interna service och tjänsteleverantör.

Kontaktperson
Odette Escobar odette.escobar@intraservice.goteborg.se

Tidplan: 2015/2016