Om aktiviteten
Idag är trenden att fler och fler använder sig av så kallade molntjänster. Detta ställer nya och förändrade krav på hur vi bör tänka kring den information som lagras. En viktig och ofta återkommande del är därför kravet på att skydda informationen (konfidentialitet) ifrån obehörig insyn. Detta krav kan i flera fall lösas inom respektive molntjänst men i många fall hanteras detta inte alls. Trots detta sker lagring i stora mängder utan kontroll och efterlevnad.

Kontaktperson
Gustaf Stawåsen, gustaf.stawasen@intraservice.goteborg.se

Tidplan
2016. Utredning av lösningar kring  kryptering vid användande av molntjänster.