Om aktiviteten
För att kunna säkerställa riktigheten(korrekt, inte manipulerad eller förstörd) fullt ut för de elektroniska dokument som hanteras inom Göteborgs Stads tjänster/applikationer krävs elektroniska signaturer. Idag saknas en central och återanvändbar signeringsfunktion för staden.

Kontaktperson
Gustaf Stawåsen, gustaf.stawasen@intraservice.goteborg.se

Tidplan
2016. Förstudie samt lösningsförslag.