Om aktiviteten
Idag finns det flera olika nivåer av statiska skydd som utgår ifrån givna förutsättningar och ingångsvärden t ex. viss adress, eller viss plats, viss enhet. Ett skydd som är kontextbaserat, skapar ett mer dynamiskt skydd, som är anpassat utifrån dig och din enhets aktuella situation och sammanhang. Oberoende om du befinner dig inom Stadens nätverk eller utanför, får du åtkomst till information baserat på vilket kontext du har, ex. vem du är, roll, var du befinner dig, status på din enhet, tid.

Kontaktperson
Gustaf Stawåsen, gustaf.stawasen@intraservice.goteborg.se

Tidplan
2016. Genomföra PoC (proof of concept) och ta fram förslag.