Om aktiviteten
Utredning kring förenklad hantering av beställning och leverans av behovsanpassat stadsnät till alla verksamheter i Göteborgs Stad.
Idag beställs och levereras kommunikation baserat på kundens egen och uppskattade bedömning. Genom att förenkla leverans- och beställningsform samt att även centralisera hantering och styrning, finns möjligheter att tilldela kommunikation dynamiskt och transparent baserat på verksamheternas aktuella kommunikationsbehov.

Kontaktperson
Gustaf Stawåsen, gustaf.stawasen@intraservice.goteborg.se

Tidplan
2016. Utredning.