Om aktiviteten
E-arkiv är en tjänst för elektroniskt bevarande och hantering av digital information. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har upphandlat ett ramavtal för e-arkiv som kommuner, landsting och regioner samt kommunala bolag kan avropa ifrån. Göteborgs Stad har som mål att ta fram ett stadengemensamt e-arkiv.

Kontaktperson
Pär Eriksson, tjänsteansvarig par.eriksson@intraservice.goteborg.se

Tidplan
2015-2016
2015: Ta fram projektdirektiv för ett stadengemensamt e-arkiv.
2016: Projektstart med förstudie för att klarlägga vad som behöver göras i staden.