Om aktiviteten
Etablera en tydlig målbild för e-tjänster i alla stadens verksamheter. Därefter utbildning, kommunikationsinsatser och förändringsledning.

Kontaktperson
Niclas Bengtsson, verksamhetschef Konsument och medborgarservice niclas.bengtsson@kom.goteborg.se

Tidplan
2015-2016