Om aktiviteten
Test och vidareutveckling av stadens nyttorealiseringsmodell/arbetssätt för nyttorealisering. Göteborgs Stad implementerar e-delegationens vägledning för nyttorealisering.

Kontaktperson
Gunilla Åkerström, projektledare. gunilla.akerstrom@stadshuset.goteborg.se

Tidplan
2016