Om aktiviteten
Förstudie kring omvärldsbevakning och krav rörande medborgardialog i stadsutvecklingsfrågor.

Kontaktperson
Niclas Bengtsson verksamhetschef service och e-tjänstutveckling niclas.bengtsson@konsumentochmedborgarservice.goteborg.se

Tidplan
2016