Om aktiviteten
Förstudie för att konkretisera Göteborgs Stads behov av en gemensam plattform för medborgardialog.

Kontaktperson
Niclas Bengtsson, verksamhetschef service och e-tjänstutveckling, niclas.bengtsson@konsumentochmedborgarservice.goteborg.se

Tidplan
2016