Om aktiviteten
Förstudie om utveckling av biblioteken som digital arena och publik plattform med medborgarkort, e-vecka, samhällsorientering för nyanlända och utbildning för digital delaktighet.

Folkbiblioteken i Göteborg är tillsammans stadens mest besökta generationsöverskridande mötesplatser där bland annat information och kunskap kan inhämtas. Biblioteken har sedan långt tillbaka digitaliserat sina tjänster, såväl internt som externt, och är därmed väl förberedda att arbeta vidare med den digitala utvecklingen i syfte att ytterligare förbättra och underlätta för göteborgarna. Genom ökad fysisk tillgänglighet till stadens bibliotek ökar också den digitala delaktigheten, digitala informationskällor och kunskapen om vad staden erbjuder medborgarna för tjänster.

För att kunna uppnå ett fungerande e-samhälle behöver medborgarna kunskap om hur man använder e-tjänster och söker information. I arbetet med att minska de digitala klyftorna agerar folkbiblioteken redan som digitalt lärcenter. På biblioteken finns redan publika datorer, fritt wifi (inloggning mha bibliotekkort) och pedagogisk vägledning. Det finns ett etablerat kursutbud för informationssökning och att lära sig de nya digitala tjänster, sociala medier och övriga kommunikationskanaler. Teknikdropin-in för att lära att hantera tekniken, t ex datorer och ipads finns anpassad för olika målgrupper. Biblioteken har redan en infrastruktur som staden kan kan använda för att uppnå stadens digitala mål. Att bygga på det som redan finns bör ge den bästa effekten för göteborgarna.

Kontaktperson
Anna Petrén-Kihlström, IT-chef Kulturförvaltningen anna.petren-kihlstrom@kultur.goteborg.se

Tidplan
2015-2016