Om aktiviteten
Stadsledningskontoret har i uppdrag att inom ramen för projekt e-samhälle utreda införandet av fri tillgång till internet via WiFi i centrala Göteborg och på lokala torg och mötesplatser i stadsdelarna.

Kontaktperson
Ronald Caous, tf digitaliseringsansvarig ronald.caous@intraservice.goteborg.se

Tidplan
2016