Om aktiviteten
Förstudie kring framtida e-tjänster ”Stöd för trygghet och säkerhet. Under 2016 införs en ny digital plattform för trygghetslarm. Denna ger även möjlighet för andra former av digitalt stöd och hjälp i brukarens hem. Det innebär att staden kan erbjuda nya digitala verktyg inom utförarledet för personal samt brukare och anhöriga. Dessa kan t ex bestå av digitala trygghetslarm, nattkamera, digitala lås, digitala fallskydd, medicinskåpskontroller, m m i brukarens hem.

Kontaktperson
Eva-Maria Hermansson, tjänsteansvarig Välfärd eva-maria.hermansson@intraservice.goteborg.se
Josephine Andersson, verksamhetsutvecklare josephine.andersson@kom.goteborg.se
Max Domaradzki, projektledare max.domaradzki@majornalinne.goteborg.se

Tidplan
Förstudie genomförs under 2016