Om aktiviteten
Ger möjlighet för den enskilde att via e-tjänst ”Mina Ärenden” ta del av information om aktuellt ärende, ärendets status, beslut och eventuella insatser, t ex utbetalningar. Syftet är att öka transparensen i handläggningen för den enskilde samt ökad tillgänglighet. Vidare att förbättra servicen för brukare och klienter socialtjänsten och förenkla vardagen samt avlasta verksamheten. Färre samtal väntas även till stadens kontaktcenter.

Kontaktperson
Eva-Maria Hermansson, tjänsteansvarig för Välfärd eva-maria.hermansson@intraservice.goteborg.se
Josephine Andersson, verksamhetsutvecklare josephine.andersson@kom.goteborg.se

Tidplan
Kravarbetet genomförs och slutförs under 2015. Teknisk förstudie under 2015 samt start av utvecklingsarbetet. Leverans av ny modul för e-tjänsten ”Mina ärenden” under 2016 samt start av införandet.