Om aktiviteten
Nätverkande lärare handlar om pedagogers och skolledares behov av en pedagogsajt för inspiration, lärande exempel och kollegialt erfarenhetsutbyte. Under 2015 gjordes en förstudie kring nätverkande lärare – Pedagog Göteborg. Under 2016 är det beslutat att tjänsten Pedagog Göteborg ska implementeras.

I uppdraget ingår att:
1. Ta fram en kravspecifikation för tjänsten Pedagog Göteborg utifrån verksamhetens behov, som utgår från förstudien som genomfördes våren 2015. Läs mer om förstudien här.
2. Värdera och beskriv vad som kan lösas med befintliga kommungemensamma interna Tjänster och vad som behöver utvecklas/upphandlas.
3. Utifrån vad som framkommer i punkt 2, ta fram ett lösningsförslag.
4. Utveckla, upphandla och implementera enligt lösningsförslaget.
5. Etablera förvaltningsorganisation.

Kontaktperson
Ylva Bergstedt, ylva.bergstedt@intraservice.goteborg.se

Tidplan
Förstudie genomförd 2015.
Implementering 2016.