Samverkanstjänster som dokumenthantering, e-learning, socialt intranät

Om aktiviteten

Utbildningsområdets behov av samverkanstjänster delas med andra verksamhetsområden och kommer att diskuteras och kravställas utifrån ett ”helastadenperspektiv”.

En verksamhetsnära intranätsorganisation kommer att etableras under hösten 2015 och våren 2016. En kommunikationsstrateg och en informationsarkitekt anställs på Intraservice våren 2016. De kommer att leda arbetet med behovsinsamling i fyra arbetsgrupper med representanter från stadens verksamheter. Verksamhetskatalog, innehållshantering (fil och dokumenthantering), sök- och samarbetsverktyg, konto- och behörighetshantering och teknik för processtöd kommer succesivt att utvecklas.

Kontaktperson
Laine Västrik, tjänsteansvarig område kommunikation laine.vastrik@intraservice.goteborg.se
Ylva Bergstedt, tjänsteansvarig utbildning ylva.bergstedt@intraservice.goteborg.se

Tidplan
2015/2016:
En Intranätorganisation skapas
Ett antal förstudier kring behoven genomförs
2016-2018:
Utveckling och införande