Om aktiviteten
Göteborgskällan är ett sätt att göra historiskt material tillgängligt på nätet. Vår stads kulturarv är utspritt på flera institutioner. Detta gör att det tar tid att leta fram lämpligt material om man som lärare vill att eleverna ska ta del av det gemensamma kulturarvet. Genom att Göteborgskällan samlar ihop och tillgängliggör historiskt material på nätet skapas förutsättningar för lärare och elever (samt boende, besökare och företag) att, oberoende av plats och teknik, få del av det gemensamma kulturarvet.

Kontaktperson
Ylva Bergstedt, Tjänsteansvarig utbildning. ylva.bergstedt@intraservice.goteborg.se

Tidplan
2016 och framåt.