Om aktiviteten
Implementering av generell plattform för mobilt arbetssätt. En mobil arbetsplats för hemsjukvård produktionssattes under första halvåret 2015 som en första del av mobila arbetssätt. Detta kommer under de närmaste åren att breddas till att omfatta flera andra klienter. Frågan om klienter och hur klientoberoende enheter kan hanteras har en stark koppling till informationssäkerhet och juridik, vilket måste beaktas i arbetet.

Kontaktperson
Lars Sandin, Tjänsteansvarig IT-infrastruktur. lars.sandin@intraservice.goteborg.se

Tidplan
Arbetet med klientoberoende enheter pågår inom ramen för projektet mobilt arbetssätt. Leveranser sker löpande.