Om aktiviteten
Stödprocess för hantering och finansiering av digitala lärresurser. Målet är att skapa en säker, effektiv och ekonomisk hantering av pedagogiska licenser samt att öka tillgänglighet och användbarhet för användarna.

Kontaktperson
Ylva Bergstedt, Tjänsteansvarig utbildning. ylva.bergstedt@intraservice.goteborg.se

Tidplan
Stödprocess/tjänst framtagen 2016