Om aktiviteten
En övergripande strategi för Göteborgs Stad kring molntjänster. Stadens verksamheter har behov av att kunna nå och dela dokument/information oberoende av tid och plats. I samband med strategiarbetet har piloter genomförts. Molntjänsten GAFE (Google Apps For Education) erbjuder funktionalitet som verksamheten efterfrågar. Tjänsten GAFE är införd inom gymnasiekolorna och i grundskolorna, som en valbar tjänst.

Den övergripande strategin kring molntjänster är viktig inom flera verksamhetsområden och diskuteras utifrån ett brett perspektiv. Ett arbete som fortlöper över tid.

Kontaktperson
Ylva Bergstedt, Tjänsteansvarig utbildning ylva.bergstedt@intraservice.goteborg.se

Tidplan
Införande GAFE, våren 2016. Strategi kring framtida molntjänster: löpande