Om aktiviteten
Utveckling av e-tjänster inom förskolan; ansökan, schema, köhantering, inkomstredovisning. För att ge bättre service åt göteborgarna och mer effektiv handläggning behövs ett antal e-tjänster kopplade till förskoleverksamheten. Göteborgs Stad står inför en upphandling av nytt administrativt IT-stöd och inom ramen för detta projekt kommer behovet av e-tjänster tas omhand.

Kontaktperson
Ylva Bergstedt, Tjänsteansvarig utbildning.  ylva.bergstedt@intraservice.goteborg.se

Tidplan
Beräknad upphandling/införande nytt administrativt IT-stöd inkl. e-tjänster 2016-2018 (successivt införande) En utredning kring behov och vilka e-tjänster som kan erbjudas under upphandlings-/införandeprojektet pågår. Eventuella tillfälliga lösningar kan bli aktuella och driftsättas vid behov under 2015/2016.