Om aktiviteten:
Göteborgs stad följer PSI-direktivet som beslutats i EU. PSI-direktivet ska göra det lättare att få tag på offentlig data som kan vidarenyttjas av våra boende, besökare och företag. Genom att tillgängligöra data kan utvecklare skapa tjänster som ger medborgarnytta och skapar effektivisering för våra verksamheter i staden. Målet är att tillgängligöra och vara transparenta vilket ger medborgaren en demokratisk insyn och kunna påverka hur vi driver stadens utveckling.  Under 2016 kommer staden att ta fram en plattform som gör det enkelt för verksamheterna att på ett enkelt och ett säkert sätt tillgängligöra data med tydligt beskrivet innehåll. Idag tillgängligör staden miljödata, trafikdata och aktiviteter samt evenemang som staden erbjuder.

Webplats: www.goteborg.se/psidata

Kontaktperson: Kim Lantto, Konsument och medborgarservice serviceutveckling@kom.goteborg.se

Tidplan: 2015: Samla krav, tydliggöra begrepp, styrning, samordning, regelverk och lagar. 2016: En plattform tas fram.