Om aktiviteten:
Forma ett nätverk för att skapa dialog kring Smart Cities i staden.

Kontaktperson: Eric Jeansson, Stadsbyggnadskontoret eric.jeansson@sbk.goteborg.se

Tidplan: 2015