Om aktiviteten:
Etablera en tvärsektoriell arbetsgrupp för att löpande samordna och utveckla möjligheterna med digital medborgardialog.

Kontaktperson: Eric Jeansson, Stadsbyggnadskontoret eric.jeansson@sbk.goteborg.se

Tidplan: 2015