Om aktiviteten:
Medborgardialog i 3D karta rörande stadsutveckling. Min Stad är en tjänst som har utvecklats för att öka demokrati och delaktighet kring Göteborgs stadsutveckling genom medborgardialog.
http://minstad.goteborg.se

Kontaktperson: Eric Jeansson, Stadsbyggnadskontoret eric.jeansson@sbk.goteborg.se

Tidplan: 2015