Om aktiviteten:
Utredning kring behov av stöd vid upphandling och införskaffande av IT. Ingår i grunduppdrag för Intraservice, stadens interna service och tjänsteleverantör.

Tidplan: 2015/2016