Om aktiviteten:
Direktiv för fortsatt arbete kring gemensam ärendeprocess (samlat förstudiebehov från flera utvecklingsplaner)

Kontaktperson: Pär Eriksson, tjänsteansvarig par.eriksson@intraservice.goteborg.se

Tidplan: 2015