Om aktiviteten:
Utredning kring krav för framtida mobil arbetsåtkomst. Pilot under 2015. En mobil arbetsplats för hemsjukvård produktionssattes under första halvåret 2015 som en första del av mobila arbetssätt. Detta kommer under de närmaste åren att breddas till att omfatta flera andra klienter. Vilka klienter och hur klientoberoende enheter kan hanteras är mer en säkerhetsteknist/juridisk fråga än en teknisk fråga.

Arbetet med klientoberoende enheter pågår nu under projektet för mobilt arbetssätt.

Kontaktperson: Lars Sandin, Intraservice lars.sandin@intraservice.goteborg.se

Tidplan: 2015